Civiel Recht
Notariaat

Na mijn beëdiging (1999) verrichtte ik in eerste instantie vooral tolkdiensten op het gebied van het strafrecht. Sinds geruime tijd treed ik echter ook regelmatig op als tolk in civiele procedures.
Op dit gebied verricht ik eveneens vertaaldiensten.

Bij een groeiend aantal notarissen en notariskantoren verleen ik tolkdiensten bij het passeren van aktes.

Begin 2003 ben ik als tolk en vertaler in de Poolse taal opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers bij de Raad voor de Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch.
Per 1 januari 2009 ben ik ingeschreven als tolk en vertaler in het Register beëdigde tolken en vertalers bij de Raad voor de Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch.

Bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers ben ik lid van de sectie civiel recht & notariaat.

[Notariaat]