Betrouwbaar en Vakkundig

Tolken en vertalen is een kunst, die vaak niet op zijn juiste waarde geschat wordt. Bovendien is het resultaat veelal niet direct controleerbaar.

Communiceren in vreemde talen is voor ons Nederlanders iets normaals. Niet voor niets wordt er in onze schoolcarrière veel aandacht aan het talenonderwijs besteed en worden we geroemd om onze talenkennis. Maar al te vaak merken we ook, dat onze schoolkennis niet altijd volstaat, of soms zelfs problemen veroorzaakt, als bijvoorbeeld de tekst van een overeenkomst anders uitgelegd wordt, dan de intentie was, of een tekst niet goed valt in een andere cultuur.
Voor een succesvolle communicatie zijn de hulp en de adviezen van een professionele vertaler of tolk hard nodig. Zeker wanneer de vertaling moet aansluiten bij en aanslaan in de cultuur van de doelgroep.
Een vertaling door een professionele vertaler is communicatie, contacten worden dankzij een tolk waardevolle ontmoetingen en verschillen in taal en cultuur worden tot een waardevolle gedachtenwisseling tussen mensen.

Mijn kennis van de Poolse taal en cultuur heb ik verkregen door zelfstudie, veelvuldige contacten met native speakers, alsmede een aantal cursussen aan universiteiten in Polen.
Uiteindelijk is (in 1998) het niveau bevestigd door het staatsexamen 'Tolk-Vertaler in de Poolse taal' en mijn beëdiging bij de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam.
Een vrijwel dagelijks contact met de Poolse taal in de meest uiteenlopende verschijningsvormen vormt de garantie voor kwaliteit.

Ik heb toegang tot uitgebreide naslagwerken en kan elke vertaling consulteren met een native speaker.

Behalve bovengenoemde taalkundige vaardigheden, beschik ik nog over zowel een gedegen technische kennis (HTS Chemische Technologie), als over een afgesloten universitaire opleiding (Andragologie).

[DuimOmhoog]