NGTV

Sinds 2000 ben ik lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers.
Een organisatie, die de belangen van tolken en vertalers behartigt en tegelijkertijd een garantie vormt voor hun kwaliteit.
Hier ben ik lid van o.a. de sectie strafrecht en civiel recht/notariaat.

Nadere informatie kan gevonden worden bij het

[NGTV]