Projecten

De laatste jaren is het aantal samenwerkingsprojecten tussen Poolse en Nederlandse maatschappelijke organisaties nog steeds groeiende.

Soms loopt de samenwerking echter niet zoals dat door beide partijen gewenst wordt. Vaak bestaat er wel degelijk de wil om echt samen iets te doen, maar worden zaken als het groepsproces, dat in dergelijke contacten plaatsvindt, de verschillen in gewoontes en cultuur te vlug en te ver uit het oog verloren.

Ook hier kan een professionele tolk/vertaler ongewenste teleurstellingen helpen te voorkomen. Als zijn kennis van de taal, de cultuur en met name de verschillen tussen de culturen en gewoontes bovendien nog versterkt wordt door inzicht in het groepsproces lijkt dit welhaast de ideale combinatie te zijn om de voorwaarde te scheppen om tot een perfecte samenwerking vol wederzijds begrip te komen.

[Solidarnosc]