Strafrecht

Sinds mijn beëdiging (1999) maken de rechtbanken in o.a de arrondissementen Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Breda, Dordrecht, Den Bosch en Utrecht regelmatig gebruik van mijn diensten als tolk en vertaler.
Daar word ik ondermeer ingezet als tolk in zaken voor de Politierechter, de Meervoudige Kamer, de Internationale Rechtshulp Kamer, de Rechter-Commissaris, de Raadkamer en het Hof, tevens verricht ik hier vertaalwerk.

Eveneens verricht ik tolk- en vertaaldiensten voor de Politie in verschillende regio's, waaronder die in het zuidwesten en midden van het land.

Ook werk ik samen met een steeds groeiend aantal advocaten en advocatenkantoren.

Begin 2003 ben ik als tolk en vertaler in de Poolse taal opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers bij de Raad voor de Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch.
Per 1 januari 2009 ben ik ingeschreven als tolk en vertaler in het Register beëdigde tolken en vertalers bij de Raad voor de Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch.

Bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers ben ik lid van de sectie strafrecht.

[VrJustia]