Technische vertaal- en tolkdiensten

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met buitenlandse gespreks- en zakenpartners. Na de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 zijn ook de contacten met Polen sterk toenemen.
Het aantal technische documenten in de Poolse taal is dan ook sterk gestegen.
Een klein foutje in een vertaling van techische documentatie kan grote gevolgen met zich mee brengen. Een professionele vertaling kan ook hier letterlijk ongelukken helpen te voorkomen. Zeker als de vertaler behalve een gedegen talenkennis ook over een goede algemene technische kennis en inzicht beschikt.

Met mijn HTS-opleiding (chemische technologie) pretendeer ik niet een specialist op alle technische gebieden te zijn, maar wel over een brede, algemeen technische kennis te beschikken, die het mogelijk maakt technische documenten met begrip te kunnen vertalen.

[PL kaart]